parafia w Duninowie


Idź do treści

Duninowo

Kościoły

Najcenniejszym zabytkiem (klasy zerowej) Duninowa jest kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej. W dawnych czasach kościół miał za patronów Najświętszą Maryję Pannę, św. Jana Ewangelistę i św. Małgorzatę, a został poświęcony 25 czerwca 1374 roku. Jest gotycki, na fundamentach z polnych kamieni, jednonawowy z wyodrębnionym prezbiterium, później wielokrotnie przebudowywany. Od strony zachodniej znajduje się wieża zakończona barokowym hełmem. W roku 1721 na wieży został zamontowany zegar, który wykonał Peter Schwolow z Pęplina, a w 1750 zainstalowano latarnię. Z powodu niebezpiecznego pęknięcia wieżę przebudowano w 1753 roku.

W latach 1875-1877 kościół rozbudowano podwyższając znacznie jego ściany, wymieniono strop i dach, wstawiono gotycki dzwon spiżowy. W latach dwudziestych XX wieku wykończono główny i boczny ołtarz. W roku 1936 hełm wieży pokryto blachą miedzianą. W czasie walk na początku marca 1945 roku pocisk radzieckiego czołgu uszkodził wieżę. We wnętrzu kościoła widać witraże ufundowane przez rody de Croy i Below. Wyposażenie świątyni stanowi barokowa ambona z końca XVII w. wspierająca się na głowie anioła oraz trzynastogłosowe organy wyprodukowane przez miejscowy zakład w lipcu 1878 roku. Wcześniej kościół posiadał małe organy podarowane jesienią 1731 roku przez wdowę po Jakobie van Below, które były prawdopodobnie dziełem organomistrza Bartscha z Darłowa. Jak podaje w "kronice" Schreiber w 1917 r. z organów wymontowano metalowe piszczałki, które w sumie ważyły 34 kilogramy. Jesienią 1937 r. firma z Frankfurtu nad Odrą zamontowała w nich "motor wiatrowy". Ponownie organy wyremontowano w roku 1947 dostawiając około 150 piszczałek. Renowacji dokonał fachowiec z nieistniejącej już wówczas pracowni Voelknera.


Podczas konserwacji tego instrumentu (w 1982 r.) za ostatnim rzędem piszczałek znaleziono trzy cenne księgi: rachunki duninowskiej szkoły i dwa tomy kroniki szkolnej, które w kościele ukrył ostatni niemiecki pastor Hans Schreiber, opuszczając Duninowo 17 stycznia 1946 roku. W przedsionku świątyni znajduje się, wspomniana wcześniej, płyta nagrobkowa ostatniego z rodu Krummelów, a nad nią drewniane kartusze z dwoma herbami i skrzyżowane kopie rycerskie.


Przy północnej ścianie kościoła znajduje się grobowiec Frankensteinów, a po stronie południowej obelisk upamiętniający poległych w I wojnie światowej oraz grób ks. Józefa Czerkiesa, pierwszego powojennego proboszcza naszej parafii. Wokół kościoła znajduje się stary drzewostan z licznymi pomnikami przyrody (lipy, kasztanowce, klony, jesiony i dąb, który posadzono 22 marca 1872 roku, w obecności uczniów z Duninowa, Pęplina, Lędowa i Modłej w urodziny cesarza - był to dąb pokoju).


Po zakończeniu II wojny światowej, 15 sierpnia 1945 r. kościół w Duninowie został przejęty przez katolików i stanowił filię parafii w Ustce. Parafię w Duninowie erygowano 8 grudnia 1958 roku i włączono do niej kościół w Możdżanowie (pw. św. Bartłomieja) oraz kościół w Zaleskich (pw. św. Stanisława).


1374 - kościół parafialny pw. NMP, św. Jana Ewangelisty i św. Małgorzaty.
1721 - wieża kościoła zostaje wyposażona w zegar firmy Peter Schwolow z Pelplina
1748-1753 - Przebudowa wieży w wyniku pęknięć muru
1750 r. - Zainstalowanie latarni na wieży
1877 r. - 1878 Rozbudowa kościoła: podwyższenie ścian bocznych, wymiana stropu i dachu, doposażenie kościoła.


Wyposażenie kościoła parafialnego


1615 - płyta nagrobna (epitafium) von Krummel i von Below z Piaskowca, umieszczona na ścianie północnej w kruchcie kościoła (pierwotnie znajdowała się w podłodze prezbiterium; zwana "Krummelstein" lub "Krummelgrabstein") na której umieszczono 10 herbów rodowych;

II poł. XVII w. - fragmenty barokowe byłego ołtarza lub epitafium w postaci uszaku (płaskorzeźby z dwoma herbami rodowymi von Below i von Puttkamer) znajdujące się na północnej ścianie kościoła;

1753 r. - barokowa ambona drewniana wsparta na podporze figuralnej w postaci anioła;

1877-1878 - ołtarze, żyrandole, witraże, chrzcielnica;

1878 r. - zainstalowano nowe organy i zbudowano specjalny pięciodzielny prospekt organowy (organy zostały wykonane przez zakład Ch. F. Voelknera z Duninowa, który podejmował ich rozbudowę i konserwację);

1884 r. - wyposażono wieżę kościelną w dzwon;

1889 r. - wstawiono do prezbiterium cztery nowe witraże ufundowane przez miejscową gminę, majora von Below z Zaleskich i miejscowego patrona kościoła Rudolfa von Croy z Dolmen. Witraże zakończone ostrołukami przedstawiają w medalionach sceny życia Chrystusa Pana: Narodzenie, Ukrzyżowanie (w dolnej części herb von Below), Zmartwychwstanie (w dolnej części herb księcia Rudolfa Von Croy), Chrystus błogosławi dzieci.

Na uwagę zasługuje jeszcze:

- grobowiec Frankensteinów położony przy północnej ścianie kościoła,
- obelisk upamiętniający poległych w I wojnie światowej po stronie południowej kościoła,
- kaplica cmentarna usytuowana na miejscowym cmentarzu (1876 r.),
- grób ks. kanonika Józefa Czerkiesa (pierwszego powojennego proboszcza parafii, zmarłego w 1982 r.).


Powrót do treści | Wróć do menu głównego