Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                                                                                                  P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE

Historia miejscowości

                                             Duninowo   to   wieś   leżąca   na   Równinie   Słupskiej   przy   drodze   do   Darłowa,   7   km   na   południowy   zachód   od   Ustki.   Nazwa   wsi   wywodzi   się   najprawdopodobniej   od   "łąk wydmowych",   które   usytuowane   są   niedaleko   miejscowości.   Dawne   nazwy,   które   spotkać   można   w   źródłach   historycznych   to:   Dunnowe   (1374),   Dunnou   (1628).   Niemiecka nazwa   miejscowości   to   Dunnow   (po   niemiecku   wydma   to   dunne).   Spotkać   można   i   inny   rodowód   nazwy   wsi,   a   mianowicie,   że   pochodzi   od   imienia   Dunin.   Schreiber   podaje, iż   nazwę   wsi   starzy   duninowianie   wywodzili   od   wyrażenia   Dunenaue,   które   oznacza   wielkie,   żyzne   pole   za   wydmami,   z   którymi   duninowska   parafia   graniczyła   od   strony morza.   Jest   to   wieś   zbudowana   na   planie   wieloulicowym,   ze   śladami   dawnej   owalnicy.Pierwsza   wzmianka   o   Duninowie   pochodzi   z   1337   roku.   Należało   ono   do   wsi szlacheckich. Od 1734 r. przez 247 lat było w posiadaniu rodu Krummelów. Fridrich von Krummel   otrzymał   je   w   drodze   wymiany   jako   lenno   za   wieś   Sylcksdorf.   Włości   Krummelów   rozciągały   się   od   Duninowa   po   Sławno.   Ostatni   potomek   rodu   Georg   zmarł,   jak głosi   pokrywa   krypty   w   przedsionku   duninowskiego   kościoła,   o   8   rano   5   lipca   1602   roku.   Według   legendy   63   letniego   rycerza   zabił   na   polowaniu   jeleń.   Wdowa   po   nim   kazała w   1614   r.   wyryć   w   kościele   na   epitafium   męża   klątwę   "Kto   przeniesie   ten   nagrobek   niech   będzie   nieszczęśliwy".   Pierwotnie   nagrobek   ten   znajdował   się   po   prawej   stronie starego   ołtarza,   we   wschodniej   stronie   absydy.   W   latach   1877-1878   podczas   renowacji   kościoła,   umieszczony   został   w   wieży,   po   prawej   stronie   przy   wejściu.   Kto   go   jednak przeniósł   do   przedsionka   -   nie   wiadomo.   Nad   ołtarzem   przed   remontem   kościoła   wisiało   również   poroże   jelenia,   które   podobno   było   sprawcą   śmierci   Georga.   W   1879   roku ówczesny   pastor   Preuss   podarował   je   rotmistrzowi   von   Belowowi   z   Zaleskich.   Schreiber   pisze,   że   widywał   to   poroże   we   dworze   jeszcze   w   1945   roku.   Najsłynniejszym   jednak Krummelem   był   rycerz   Wulf,   który,   jak   głosi   poemat   nieznanego   autora   zamieszczony   w   kronice,   w   gniewie   zabił   miejscowego   proboszcza.   Postać   ta   jest   bohaterem   wielu legend   przedstawianych   przez   licznych   autorów.   Po   Krumelach   Duninowo   przejmuje   skoligacony   z   nimi   ród   von   Below.   Ród   ten   wywodził   się   z   pomorskiej   dynastii   Biełowów. Wizerunek   ich   herbu   rodowego   przedstawia   trzy   obcięte   głowy   (najprawdopodobniej   pogan)   na   niebieskiej   tarczy.   Według   niemieckich   źródeł   Duninowo   około   roku   1782 składało się z dwóch folwarków, młyna wodnego, wiatraka, karczmy i kuźni - łącznie 53 ogniska domowe. Był proboszcz, zakrystian, 10 kmieci oraz 6 zagrodników. W   1843   r.   Karl   Friedrich   Wilhelm   von   Below   sprzedał   część   swoich   włości,   między   innymi   Duninowo,   Ottonowi   von   Frankenstein,   który   w   1857   r.   odstąpił   wieś   Alfredowi   von Croy    z    Nadrenii    -    potomkowi    ostatniego    księcia    pomorskiego    Ernesta    von    Croy.    Następnie    Alfred    von    Croy    oddał    majątek    w    dzierżawę    swojemu    zięciowi    Leo Scheunemannowi, którego potomkowie władali Duninowem aż do 1945 roku. Jednym   z   najciekawszych   faktów   historycznych   dotyczących   tej   miejscowości   jest   istnienie   słynnego   zakładu   zajmującego   się   produkcją   organów.   W   1859   r.   Christian   Fridrich Volkner   założył   warsztat   zajmujący   się   na   początku   konserwacją   i   remontem   organów   piszczałkowych,   a   potem   ich   budową.   W   roku   1895   przez   Duninowo   zaczęła   kursować kolej   na   trasie   Ustka   -   Sławno,   a   w   latach   1913-1917   wieś   została   zelektryfikowana.   16   marca   1917   r.   duninowski   kościół   rozbłysnął   światłem   80   żarówek.Skutki   I   wojny światowej   nie   ominęły   również   mieszkańców   okolicznych   miejscowości.   By   uczcić   poległych   w   tej   wojnie,   niemalże   w   każdej   z   nich   budowano   pomniki   i   symboliczne   mogiły. Również   Duninowianie   chcieli   uczcić   swoich   ziomków   jakimś   dziełem.   Zwrócili   się   o   pomoc   do   malarza   Wilhelma   Granzowa,   pochodzącego   z   pobliskiej   miejscowości.   Ten zaproponował,   że   namaluje   w   kościele   monumentalne   malowidło   o   wymiarach   5   na   6   metrów   przedstawiające   jego   wojenne   przeżycia.   Pomysłu   tego   jednak   nie   zrealizował, ponieważ   dla   tutejszej   społeczności   okazał   się   zbyt   drogi.   Wybrano   trzy   razy   tańszą   ofertę   rzeźbiarza   Lemkego   z   Eberswalde,   który   przy   kościele   wykonał   granitowy   obelisk zwieńczony   krzyżem.   Ważący   18   ton   granit   sprowadzono   aż   z   dalekiej   Bawarii.   Przetransportowanie   go   z   ówczesnego   dworca   kolejowego   w   Duninowie   pod   kościół   zajęło mieszkańcom dwa dni. Przewożony był starożytną metodą - 40 mężczyzn ciągnęło głaz na długich linach, podczas gdy inni podkładali drewniane rolki. W   1939   roku   w   Duninowie   znajdował   się   urząd   gminy   i   urząd   stanu   cywilnego.   Posiadłości   gospodarstwa   pańskiego   (majątku)   obejmowały   578   ha   i   było   89   gospodarstw chłopskich   różnej   wielkości.Na   przełomie   1941/42   roku   we   wsi   istniała   gospoda,   dwa   sklepy,   trzy   młyny,   kuźnia,   szewc,   dwóch   kołodziejów   i   dwóch   stolarzy.Rok   1945   dla ówczesnej   ludności   Duninowa   był   przełomowy   i   jednocześnie   tragiczny.   Na   skutek   zbliżającego   się   frontu   radzieckiego   nastąpiła   ewakuacja.   8   marca   około   godziny   9.00 wszyscy   mieszkańcy   wyszli   ze   swojej   miejscowości   kierując   się   w   stronę   Słupska.   Kolumna   została   zatrzymana   i   zawrócona   4   km   od   Duninowa,   w   okolicach   wsi   Pęplino. Rosjanie   weszli   do   Duninowa   tego   samego   dnia   około   godziny   14.00.   Następny   raz   mieszkańcy   zmuszeni   byli   opuścić   wieś   pod   koniec   marca.   Kolumna   uchodźców   wioząc dobytek   na   nielicznych   wozach   konnych   i   za   pomocą   wózków   ręcznych   została    skierowana   do   lasu   koło   Bierkowa,   gdzie,   w   tak   trudnych   warunkach,   przebywała   przez   3   dni   i 3   noce.   Następnie   skierowano   ją   do   Słupska.   Mężczyzn   osadzono   w   więzieniu,   po   czym   deportowano.   Po   kilku   tygodniach   ponownie   mieszkańców   Duninowa   odesłano   do swoich   domostw.   Rosjanie   usytuowalitu   komendanturę   gospodarczą   oraz   zajęli   wszystkie   pozostawione   zapasy   żywności   dla   zwierząt.   Po   przeniesieniu   się   komendantury   do Sycewic, od października 1945 roku, zaczęli przybywać do Duninowa osiedleńcy z Polski, głównie z regionu kieleckiego. W roku 1946 Polacy zajęli już wszystkie domostwa.
                              1   stycznia   1982   roku   umiera   proboszcz   duninowskiej   parafii   ks.   Józef   Czerkies.   W   tym   samym   czasie   konserwator   organów   z   Sopotu   Piotr   Gudel   ma   niezwykły   sen.   Śni mu   się,   że   chudy   nieznajomy   ksiądz   przyzywa   go   ręką.   Nazajutrz   przyjeżdżając   do   Słupska   opowiada   ten   sen   znajomemu   prałatowi.   Dowiaduje   się   wtedy,   że   ubiegłej   nocy   w Duninowie   zmarł   proboszcz.   Postanawia   uczestniczyć   w   pogrzebie.   Okazało   się,   że   zmarły   ksiądz   jest   postacią   z   jego   snu.   Za   namową   nowego   proboszcza,   ks.   Jerzego Wyrzykowskiego,   i   z   zawodowej   ciekawości   przegląda   dokładnie   duninowskie   organy,   sądząc,   że   umierający   ksiądz   chciał   coś   przekazać.   Za   najtrudniej   dostępnym   rzędem piszczałek   odnajduje   trzy   bardzo   dobrze   zachowane   księgi:   buchalteryjną   szkoły   i   dwa   tomy   kroniki.   Księgi   te   ukrył   w   kościele   ostatni   niemiecki   pastor   Hans   Schreiber. Bezpiecznie   przeleżały   w   tym   miejscu   aż   36   lat.   O   okolicznościach   ukrycia   ksiąg   dowiadujemy   się   z   historii   wsi   Duninowo   i   jej   okolic   zawartej   w   "Die   Geschichte   des   Dorfes Dunnow   im   Kreise   Stolp   (Pommern)   und   seiner   Umgebung"   zwanej   potocznie   "kroniką   Scheibera".   Schreiber   napisał   ją   po   wojnie   już   w   Niemczech.   Dzieje   Duninowa   i   okolic zaczął   spisywać   25   lipca   1950   roku.   Spisanie   historii   wsi   było   możliwe,   gdyż   pastor   Scheiber   opuszczając   Duninowo   17   sierpnia   1946   roku,   zabrał   notatki,   które   udało   mu   się sporządzić   w   ciągu   wielu   lat   (1938-1945)   z   kroniki   szkoły,   kroniki   kościelnej   i   z   parafialnego   archiwum.   Schreiber   tak   pisze   o   momencie   opuszczania   Duninowa:   "Duninowska kronika   kościelna   została   przeze   mnie   zabezpieczona   w   dyskretnym   miejscu   w   kościele,   podobnie   jak   i   dwa   tomy,   w   bardzo   dobrym   stanie,   kroniki   szkolnej.   Na   dzień   przed naszym wypędzeniem wybrałem dla tych dokumentów miejsce w organach, pod drewnianymi piszczałkami".                               Znalezione   w   kościele   rachunki   duninowskiej   szkoły   przedstawiają   rozliczenia   finansowe   od   roku   1928,   natomiast   ostatni   wpis   pochodzi   z   26   czerwca   1935   roku.   Zawarte są tam rozliczenia roczne szkoły w poszczególnych lat.                               Ciekawa   jest   rówież   kronika   szkoły.   Tom   pierwszy   kroniki   napisany   został   przez   nauczyciela   Kannenberga,   zawiera   473   strony   numerowane   i   kończy   się   6   września   1908 roku.   Na   ostatniej   stronie   znajdują   się   przyklejone   wycinki   z   gazet.   Tę   część   kroniki   kantor   (tak   się   tytułuje   sam   autor)   zaczął   pisać   w   1882   roku,   a   zakończył   w   roku   1908.   Karl Hermann   Martin   Leberecht   Kannenberg,   główny   nauczyciel,   kustosz,   kantor   i   organista   był   osobą   znaczącą   dla   społeczeństwa   tej   miejscowości.   Świadczyć   o   tym   może wydarzenie   opisane   przez   Scheibera.   Przedstawia   on   huczne   pożegnanie   Kannenberga   przez   mieszkańców   wsi   gdy,   po   przejściu   na   emeryturę,   wyprowadzał   się   do   Ustki.   Z "kroniki   Scheibera"   dowiadujemy   się,   że   dzierżawca   Scheunemann   do   przeprowadzki   kantora   użyczył   za   darmo   na   trzy   dni   pięciometrowy   wóz.   Chłopi   pomagali   użyczając swoich    furmanek.    Przewodniczący    gminy    Papke    zawiózł    rodzinę    nauczyciela    do    Ustki    swoim    najlepszym    powozem    na    resorach.    Staraniem    ówczesnego    pastora    i przewodniczącego   gminy   2   sierpnia   1908   roku   nauczyciela   odprowadzono   w   szpalerze   z   pochodniami.   Prowadził   go   młody   nauczyciel   Munchow.   W   pochodzie   wzięli   udział wszyscy   uczniowie,   a   za   nimi   szli   dorośli.   Odśpiewano   mu   "Labe   den   Herren"   (Chwała   Panu),   natomiast   pastor   wygłosił   mowę   pożegnalną.   W   Duninowie   Kannenberg przepracował   jako   nauczyciel   42   lata.   Swój   życiorys   także   przedstawia   w   kronice   na   stronach   348-361.   Dzięki   systematyczności,   dociekliwości   i   sumienności   w   prowadzeniu kroniki kantor stworzył dzieło pokazujące nam ponad półwieczną historię tej miejscowości.                                  W   kronice   Kannenberga   oprócz   informacji   dotyczących   szkoły   znajdują   się   opisy   wydarzeń   we   wsi   i   okolicy,   a   także   opisy   znaczących   postaci.   Obejmuje   ona   historię Duninowa   aż   od   roku   1355,   kiedy   to   miejscowość   za   rządów   księcia   pomorskiego   Barnima   III   Wielkiego   stała   się   własnością   rycerza   Fryderyka   von   Krummel.   Z   "kroniki   pastora Schreibera"   dowiadujemy   się,   że   kantor   odtworzył   historię   Duninowa   do   1882   roku   na   podstawie   akt   parafii   i   duninowskiego   majątku.W   kronice   Kannenberg   przedstawia między   innymi   chronologicznie   ułożony   spis   wszystkich   właścicieli   Duninowa,   kolejnych   pastorów   i   nauczycieli   do   1908   roku.   Z   owej   części   dzieła   dowiadujemy   się,   że miejscowość była w posiadaniu rodu von Krummel, następnie należała do von Belowów, krótko właścicielem był Otto von Frankenstein i w końcu rodzina von Croy.                                        Wśród   wielu   osób   przedstawionych   przez   kantora   poznajemy   Wilhelma   Granzowa,   znanego   malarza   pochodzącego   z   tych   okolic,   autora   między   innymi   usteckiego herbu   czy   też   dużego   obrazu   przedstawiającego   połów   łososia,   który   artysta   podarował   Zakładowi   Balneologicznemu   w   Ustce,   a   obecnie   można   oglądać   go   w   miejskim ratuszu    w    Słupsku.    Z    duninowskiej    kroniki    dowiadujemy    się,    że    Granzow    urodził    się    w    pobliskim    Starkowie,    wychowywał    w    niewielkim    gospodarstwie    Pamplin    - najprawdopodobniej   jest   to   obecnie   gospodarstwo   agroturystyczne   w   pobliżu   szosy   między   Duninowem,   a   Zaleskimi,   do   którego   zaprasza   drewniana   rzeźba   stojąca   przy drodze.   Mały   Wilhelm   był   pilnym   uczniem   szkoły   w   Duninowie.   Z   wyjątkiem   muzyki   był   wszechstronnie   uzdolniony.   Już   w   wieku   chłopięcym   ujawniał   genialne   talenty   w rysunku   i   malarstwie.   Prace   przy   domu   i   w   polu   w   gospodarstwie   rodziców   zupełnie   go   nie   pociągały.   Kannenberg   zwrócił   uwagę   państwa   Belowów   na   utalentowanego chłopca   i   dzięki   ich   pośrednictwu   prace   małego   Granzowa   dotarły   do   cesarza   Wilhelma   II.   Dla   zachęty   cesarz   kazał   wypłacić   małemu   artyście   300   marek   z   własnej   szkatuły. Dzięki   protekcji   rotmistrza   Waltera   von   Belowa   i   prezydenta   ministerstwa   finansów,   doktora   Junga   z   Berlina   chłopiec   rozpoczął   kształcenie   w   dziedzinie   plastyki.   Tak rozpoczęło    się    artystyczne    życie    chłopca    z    pomorskiej    wsi.    Kolejne    informacje    z    życia    Granzowa    zawarte    są    w    drugim    tomie    kroniki    na    stronach    333-334    oraz    358- 366.Kannenberg   zamieszcza   w   kronice   także   portrety   rysowane   przez   Wilhelma   Granzowa.   Znajdują   się   tam   portret   Kannenberga,   gdy   miał   lat   26   oraz   namalowany   brązową kredką   portret   pastora   Brauna,   który   piastował   ten   urząd   w   Duninowie   w   latach   1885-1907.   Kantor   zamieszcza   również   portret   najprawdopodobniej   swojego   poprzednika, podobno   najskrupulatniejszego,   ale   i   kontrowersyjnego   nauczyciela   Fryderyka   Ludwiga   Hildebrandta,   który   piastował   najpierw   tylko   urząd   nauczyciela   w   latach   1841-1866,   a potem   również   od   roku   1846   był   kustoszem   i   organistą.   Portret   ów   jest   w   kronice   doklejony   w   miejscu   gdzie   opisywane   są   losy   tegoż   nauczyciela.   Portrety   Hildebrandta   i Brauna   są   dziełami   Granzowa   z   1907   roku.   Trudno   jednak   stwierdzić   czy   także   narysował   go   Granzow,   gdyż   portret   oklejony   jest   dodatkową   kartką   i   nie   widać   podpisu.   Istnieje jednak   duże   prawdopodobieństwo,   że   jest   to   dzieło   tego   artysty,   ponieważ   Kannenberg   umieścił   swoją   podobiznę   pośród   tekstu   opisującego   życie   małego   Wilhelma Granzowa.                 W pierwszym tomie kroniki szkoły autor zamieszcza także czasopisma z tamtego okresu. Najstarsze czasopismo pochodzi z roku 1867. W wielu miejscach kantor wkleja   wycinki   prasowe   dotyczące   Duninowa.   Najwięcej   artykułów   prasowych   mieści   się   na   okładce,   na   końcu   tego   tomu.W   kronice   Kannenberg   przytacza   stary   poemat nieznanego   autora   "Der   Ritter   und   der   Priester".   W   niezdarnych   rymach   ktoś   opisał   walkę   pomorskiego   rycerstwa   z   klerem.   Bohaterem   tego   poematu   jest   rycerz   Wulf Krummel, który miał przed ołtarzem duninowskiego kościoła zamordować księdza.                                              Drugi   tom   kroniki   szkoły   w   Duninowie   to   kontynuacja   poprzedniego.   Jest   to   bardzo   dobrze   zachowana   pęknie   oprawiona   księga.   Pisali   ją   nauczyciele,   którzy   nastali   po Kannenbergu.   Pierwszym   jej   autorem   był   nauczyciel   i   kustosz   Michael   Friedrich   Albrecht.   Po   krótkim   wstępie   przedstawia   on   postać   pastora   Bartholda   oraz   przybliża   swoją osobę.   Ten   tom   pisało   kilka   osób   o   czym   świadczą   różne   charaktery   pisma.   Niektórzy   autorzy   ozdabiali   kronikę   własnoręcznie   wykonanymi   rysunkami   i   ozdobnikami.   Ta   część kroniki   przedstawia   również   wiele   ciekawych   wydarzeń   z   życia   mieszkańców   Duninowa.   Jest   tu   między   innymi   opisana   historia   powstania   pomnika   ku   czci   poległych   w pierwszej   wojnie   światowej.   Autorzy   drugiego   tomu   opisują   dalsze   losy   malarza   Wilhelma   Granzowa,   aż   do   momentu   osiedlenia   się   artysty   w   Ustce.   W   roku   1929   kronikarz opisuje   epidemię   grypy,   która   panowała   w   Duninowie.   Od   31   stycznia   do   10   lutego   odnotowano   wiele   ofiar   śmiertelnych.   Drugi   tom   zapisanych   ma   462   strony   i   kończy   się   6 marca   1944   roku.Obydwa   tomy   zawierają   dużo   informacji   dotyczących   szkoły.   W   kronikach   można   prześledzić   historię   szkoły   w   Duninowie,   ale   także   są   tam   informacje dotyczące   szkół   z   sąsiednich   miejscowości.   Kroniki   dostarczają   wiadomości   o   organizacji   duninowskiej   szkoły   od   momentu   jej   powstania.   Poznajemy   ilość   uczniów   w poszczególnych latach nauki. Kronikarze z dużą skrupulatnością notowali w niej informacje o nauczycielach, przedstawiając dokładnie ich życiorysy.

Kroniki

                             
             Na tematy Duninowa i parafii na przestrzeni kilkunastu lat powstały dwie pozycje naukowe. Jedną z nich jest książka Lecha Bończa- Bystrzyckiego ,,Dzieje Parafii Ewangelickiej Duninowo w latach 1548-1945. Autor porusza w niej wiele tematów dotyczących min. dziejów parafii, budownictwa parafialnego, poziomu nauczania, organizacji terytorialnej i wiele innych wątków.             Drugą pozycją jest opracowanie naukowe Ks. Jerzego Wyrzykowskiego.Jej formą jest praca dyplomowa o przewodnim temacie ,,Ocena wpływu na lokalne środowisko Stowarzyszenia Caritas powstałej przy Parafii p.w.Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie oraz jego placówki Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego”            
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                                                                                                  P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE

Historia miejscowości

                                             Duninowo   to   wieś   leżąca   na   Równinie   Słupskiej   przy   drodze   do   Darłowa,   wydmowych",   które   usytuowane   są   niedaleko   miejscowości.   Dawne   nazwy,   które   nazwa   miejscowości   to   Dunnow   (po   niemiecku   wydma   to   dunne).   Spotkać   można   iż   nazwę   wsi   starzy   duninowianie   wywodzili   od   wyrażenia   Dunenaue,   które   morza.   Jest   to   wieś   zbudowana   na   planie   wieloulicowym,   ze   śladami   dawnej   szlacheckich. Od 1734 r. przez 247 lat było w posiadaniu rodu Krummelów. Fridrich von Krummel   otrzymał   je   w   drodze   wymiany   jako   lenno   za   wieś   Sylcksdorf.   Włości   głosi   pokrywa   krypty   w   przedsionku   duninowskiego   kościoła,   o   8   rano   5   lipca   w   1614   r.   wyryć   w   kościele   na   epitafium   męża   klątwę   "Kto   przeniesie   ten   nagrobek   starego   ołtarza,   we   wschodniej   stronie   absydy.   W   latach   1877-1878   podczas   przeniósł   do   przedsionka   -   nie   wiadomo.   Nad   ołtarzem   przed   remontem   kościoła   ówczesny   pastor   Preuss   podarował   je   rotmistrzowi   von   Belowowi   z   Zaleskich.   Krummelem   był   rycerz   Wulf,   który,   jak   głosi   poemat   nieznanego   autora   zamieszczony   legend   przedstawianych   przez   licznych   autorów.   Po   Krumelach   Duninowo   przejmuje   Wizerunek   ich   herbu   rodowego   przedstawia   trzy   obcięte   głowy   (najprawdopodobniej   składało się z dwóch folwarków, młyna wodnego, wiatraka, karczmy i kuźni - łącznie 53 ogniska domowe. Był proboszcz, zakrystian, 10 kmieci oraz 6 zagrodników. W   1843   r.   Karl   Friedrich   Wilhelm   von   Below   sprzedał   część   swoich   włości,   między   Croy    z    Nadrenii    -    potomkowi    ostatniego    księcia    pomorskiego    Ernesta    von    Scheunemannowi, którego potomkowie władali Duninowem aż do 1945 roku. Jednym   z   najciekawszych   faktów   historycznych   dotyczących   tej   miejscowości   jest   Volkner   założył   warsztat   zajmujący   się   na   początku   konserwacją   i   remontem   organów   kolej   na   trasie   Ustka   -   Sławno,   a   w   latach   1913-1917   wieś   została   zelektryfikowana.   światowej   nie   ominęły   również   mieszkańców   okolicznych   miejscowości.   By   uczcić   Również   Duninowianie   chcieli   uczcić   swoich   ziomków   jakimś   dziełem.   Zwrócili   zaproponował,   że   namaluje   w   kościele   monumentalne   malowidło   o   wymiarach   ponieważ   dla   tutejszej   społeczności   okazał   się   zbyt   drogi.   Wybrano   trzy   razy   tańszą   zwieńczony   krzyżem.   Ważący   18   ton   granit   sprowadzono   aż   z   dalekiej   Bawarii.   mieszkańcom dwa dni. Przewożony był starożytną metodą - 40 mężczyzn ciągnęło głaz na długich linach, podczas gdy inni podkładali drewniane rolki. W   1939   roku   w   Duninowie   znajdował   się   urząd   gminy   i   urząd   stanu   cywilnego.   chłopskich   różnej   wielkości.Na   przełomie   1941/42   roku   we   wsi   istniała   gospoda,   ówczesnej   ludności   Duninowa   był   przełomowy   i   jednocześnie   tragiczny.   Na   wszyscy   mieszkańcy   wyszli   ze   swojej   miejscowości   kierując   się   w   stronę   Słupska.   Rosjanie   weszli   do   Duninowa   tego   samego   dnia   około   godziny   14.00.   Następny   dobytek   na   nielicznych   wozach   konnych   i   za   pomocą   wózków   ręcznych   została 3   noce.   Następnie   skierowano   ją   do   Słupska.   Mężczyzn   osadzono   w   więzieniu,   swoich   domostw.   Rosjanie   usytuowalitu   komendanturę   gospodarczą   oraz   zajęli   Sycewic, od października 1945 roku, zaczęli przybywać do Duninowa osiedleńcy z Polski, głównie z regionu kieleckiego. W roku 1946 Polacy zajęli już wszystkie domostwa.
                              1   stycznia   1982   roku   umiera   proboszcz   duninowskiej   parafii   ks.   Józef   Czerkies.   mu   się,   że   chudy   nieznajomy   ksiądz   przyzywa   go   ręką.   Nazajutrz   przyjeżdżając   Duninowie   zmarł   proboszcz.   Postanawia   uczestniczyć   w   pogrzebie.   Okazało   Wyrzykowskiego,   i   z   zawodowej   ciekawości   przegląda   dokładnie   duninowskie   piszczałek   odnajduje   trzy   bardzo   dobrze   zachowane   księgi:   buchalteryjną   szkoły   Bezpiecznie   przeleżały   w   tym   miejscu   aż   36   lat.   O   okolicznościach   ukrycia   ksiąg   Dunnow   im   Kreise   Stolp   (Pommern)   und   seiner   Umgebung"   zwanej   potocznie   zaczął   spisywać   25   lipca   1950   roku.   Spisanie   historii   wsi   było   możliwe,   gdyż   pastor   sporządzić   w   ciągu   wielu   lat   (1938-1945)   z   kroniki   szkoły,   kroniki   kościelnej   i   z   parafialnego   kronika   kościelna   została   przeze   mnie   zabezpieczona   w   dyskretnym   miejscu   w   naszym wypędzeniem wybrałem dla tych dokumentów miejsce w organach, pod drewnianymi piszczałkami".                               Znalezione   w   kościele   rachunki   duninowskiej   szkoły   przedstawiają   rozliczenia   są tam rozliczenia roczne szkoły w poszczególnych lat.                               Ciekawa   jest   rówież   kronika   szkoły.   Tom   pierwszy   kroniki   napisany   został   roku.   Na   ostatniej   stronie   znajdują   się   przyklejone   wycinki   z   gazet.   Tę   część   kroniki   Hermann   Martin   Leberecht   Kannenberg,   główny   nauczyciel,   kustosz,   kantor   wydarzenie   opisane   przez   Scheibera.   Przedstawia   on   huczne   pożegnanie   Kannenberga   "kroniki   Scheibera"   dowiadujemy   się,   że   dzierżawca   Scheunemann   do   przeprowadzki   swoich    furmanek.    Przewodniczący    gminy    Papke    zawiózł    rodzinę    nauczyciela    przewodniczącego   gminy   2   sierpnia   1908   roku   nauczyciela   odprowadzono   w   szpalerze   wszyscy   uczniowie,   a   za   nimi   szli   dorośli.   Odśpiewano   mu   "Labe   den   Herren"   przepracował   jako   nauczyciel   42   lata.   Swój   życiorys   także   przedstawia   w   kronice   kroniki kan