parafia w Duninowie


Idź do treści

Prace konserwatorskie

"Prace renowacyjne zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. MB Częstochowskiej oraz zagospodarowanie terenu przy Kościele w Duninowie” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa obszarów rybackich 2007-2013” w wyniku realizacji operacji został osiągnięty cel: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez poprawę stanu zabytkowej architektury sakralnej oraz zagospodarowanie otoczenia przy Kościele Parafialnym w Duninowie.” Wartość projektu: 303.790,93 zł, kwota dofinansowania: 227.182,09 zł, wkład własny: 76.608,84 zł.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego