Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                      P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE
Ogłoszenia Duszpasterskie CZYTANIE NA DZIŚ Czytanie na dziś
                                                                  Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą Niedziela   -   Duninowo   8.30-   o   błog.   Boże   w   50   r.ur.   dla   Dariusza   i   Edwarda   Kosmowskich   Możdżanowo   10.30-   +   Józef   Woś;   Zaleskie   11.45-+Tadeusz   Helena   Ewelina   i Anna Odnoczko;-Duninowo 14.00- +  Karolina Kołodziej. Poniedziałek   – Duninowo- + Ryszard Goliszewski Wtorek - Duninowo- + Kazimiera, Stanisław Tymeccy Środa - Zaleskie-g. 19,oo - o błog. Boże dla seniorów z Zaleskich Czwartek    Uroczystość    Wszystkich    Świetych-     Duninowo-    8.30-zmarłych    z    rodziny    Przybyłowicz    i    Cętkowskich;    Możdżanowo-10.00-    +    Leon,    Helena    Rosińscy, Bronisław, Helena, Stanisław Antosiak; Zaleskie-11.45- + Henryk, Stanisław, Stefania Królikowscy; Duninowo-14.00- + Ks. Józef Czerkies. Piątek -   Wspomnienie   Wszystkich   Świętych-   Możdżanowo   10.30   -+Władysław   Zalewski;   Duninowo   12.00-   w   int.   wszystkich   zmarłych;   Duninowo   17.00-   w   int.   Ojca Świętego, Zaleskie-18.00- +Walerian Bochenek Sobota  – Duninowo- 16.00-+Józefa Łukomska i zm. z rodziny;17,oo - o błog.Boże w int. seniorów; Pęplino- +Tadeusz Szarek Niedziela   –   D-   8.30-+Eugeniusz   Janina,   Wacław   i   Zdzisław   Gierczak;      M-   10.45-+   Tekla,   Antoni   Poświstało,   Franciszka   i   Dionizę   Roskowińsich;   Z-   11.45-   +Elżbieta Bajbak; D-14,oo – +Helena, Czesław Nowak i zm. z rodziny Krupowies. 2.   W   miesiącu   listopadzie   modlimy   się   za   zamarłych   oczyszczających   się   w   czyśćcu,   również   w   wypominkach;   można   uzyskać   odpust   zupełny   w   dniach   1-8.11-da   za nawiedzenie   cmentarza   z   równoczesną   modlitwą   za   zamarłych.   odpust   można   ofiarować   wyłącznie   za   zmarłych.   Przypominam   o   obowiązku   uczestnictwa   we   Mszy   św.   i powstrzymania się od prac niekoniecznych. 3.   Europejskie   Centrum   Komunikacji   i   Kultury,   ośrodek   prowadzony   przez   Ks.Jezuitów   w   Warszawie   Falenicy   w   dniach   od   12   do   15   listopada   organizuje„Rekolekcje dla   seniorów   pt:Czy   naprawdę   wierzysz?”Rekolekcje   są   przewidziane   dla   osób   pow.   60   roku   życia,   ale   zapraszamy   również   osoby   nieco   młodsze,   które   w   te   dni chciałyby spędzić spokojny czas na rozmowie i modlitwie. 4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca odwiedzę chorych leżących w domach. Do których nie zdążę odwiedzę w sobotę 5. Pielgrzymka kolejowa na Jasną górę odbędzie się 17 i 18.listopada. 6.   Do   rozliczenia   zostało   60   tys.z   czego   22   tys   to   nasz   wkład   wiernych   parafii.   Tzw   wydatki   operacyjne,   czyli:   pozwolenia,   kosztorysy,   projekty,   obsługa   osobowa: inspektor   nadzoru,   kierownik,   podróże   służbowe   to   koszt   7   tys.   Wobec   powyższego   zostało   do   uregulowania   firmie   wykonującej   remont   45   tys,   zł.   Wszystkim   dziękuję za ofiary, również za wymodloną piękną pogodę na prace wysokościowe. 7.   Wykonano   utwardzenie   pod   parking   aut   na   cmentarzu.   W   przyszłym   roku   wykonana   zostanie   droga   betonowa   na   cmentarz   i   dotychczasowe   płyty   posłużą   do utwardzenia parkingu. Na dzisiejszą procesję proszę ustawiać auta prostopadle do drogi, aby łatwiej było wycofać samochód. 8. Do sprzątania kościoła zapraszam rodziny Łowczyk, Pacholak, Antoszczak 9.   Nowy   nr   Gościa   Niedzielnego   z   ciekawymi   artykułami   znawców   bieżących   tematów   w   Polsce,   Kościele   i   na   świecie   oraz   dvd   z   podróży   Wojciecha   Cejrowskiego   w cenie 10 zł.   10. Do odebrania są kartki na wypominki. 11.   Wszystkim   obchodzącym   w   tym   tygodniu   urodziny,   imieniny,   jubileusze   składam   najlepsze   życzenia   z   darem   modlitwy.   Wszystkim   niech   Bóg   błogosławi      i   Matka Boska Częstochowska niech prowadzi drogami naszego życia