Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                      P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE
Każdego roku w kościele parafialnym w 13 maja 1992 roku - w dniu rocznicy zamachu na swoje życie - papież św. Jan Paweł Wielki ustanowił Światowy Dzień Chorego. Coroczne jego obchody odbywają się 11 lutego -  w dzień liturgicznego wspomnienia Matki Bożej z Lourdes. W naszej parafii, co miesiąc odwiedzam leżących w domu chorych, którzy nie mogą uczestniczyć  w niedzielnej mszy św. Średnio w pierwszy piątek odwiedzam 30, a przed świętami przybywam do ok. 40 chorych. Oni bardzo na to czekają. Jedna z chorych, która ledwo się porusza, podchodzi do okna, czeka i macha mi z daleka na powitanie. Starsi bardzo potrzebują rozmowy. „Dzieci wyjechały albo pracują, nie mają dla mnie czasu”- ten refren powraca w naszych rozmowach. W Dniu Chorego 11.02. zbieramy wszystkich chorych i emerytów na wspólną Mszę św. z udzieleniem namaszczenia chorego. W tym roku 2019 r. obchody Dnia Chorego odbyły się już po raz dwudziesty siódmy. W naszej parafii w niedzielę 10.02. po mszy św. Caritas Parafii organizuje wspólny obiad. Chorzy raz w roku mają okazję porozmawiać ze sobą, powspominać dawne czasy, posłuchać poezji, ostatnio w wykonaniu  własnych wierszy p. Leszka Rękasa, wspólnie pośpiewać przy akompaniamencie organki p. Zbyszka Cichosza i Leszka Rękasa. W poprzednich latach przy akompaniamencie akordeonu. Przy okazji pragnę podziękować opiekunom chorych, którzy zorganizowali swoim podopiecznym transport oraz za ich stałą troskę o chorych, a przedstawicielom Caritas z każdej wioski, za przygotowanie obiadu i smacznych wypieków. Motywacją do trudnej posługi nad chorymi niech będzie powtarzane westchnienie: „Panu Bogu na chwałę, ludziom ku radości, a sobie ku zbawieniu”.
Światowy Dzień Chorego w naszej parafii
,,Parafia Duninowo’’ Parafia Duninowo nad Bałtykiem leży, a jej proboszczem – Wyrzykowski Jerzy. Niezwykły to proboszcz, czyni prawie cuda. Cokolwiek zacznie, wszystko mu się uda. Muszę tu powiedzieć, wcale nie dla rymu, urządził trzydzieści pielgrzymek do Rzymu. A nawet do Lourdes, nawet do Fatimy. Wybudował ośrodek, którym się chlubimy. Zaprasza polskie dzieci z Litwy, Białorusi. Czyni to od serca, bo wcale nie musi. Odnowił plebanię i wszystkie kościoły. Ponosił przy tym trudy i mozoły. Często jeździ do Gdańska, nawet do Warszawy. Załatwia dla parafii bardzo ważne sprawy. Zapoznał ministra, tego z SLD, każdego szanuje, kto mu pomóc chce. Skąd bierze pieniądze - spytać wreszcie pora. Pieniądze ma zawsze, bo szuka sponsora. Szukaniem sponsorów jest bardzo zmęczony. Czasami przy uszach ma dwa telefony. Skąd bierze siły na wszystko, co czyni? Pomaga mu Pan Bóg no i gospodyni. Jeszcze jedno słowo powiedzieć tu muszę: dba o nasze ciała, lecz bardziej o duszę. Jeszcze jedna sprawa na sercu mu leży. Wszyscy o tym wiedzą – jest to remont wieży. Kochamy bardzo proboszcza naszego, bo w całej diecezji nie ma podobnego.                                       Leszek Rękas Światowy Dzień Chorego w naszej parafii 2020r Światowy Dzień Chorego w naszej parafii 2019r