Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                      P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE

Koncert Chóru ,,VIATOR”

Chór Viator

W  

dniu  

14.01.2018r  

,  

po  

niedzielnej  

Mszy  

Św.  

o  

godz.15.00  

w  

kościele  

parafialnym  

w

Duninowie odbył się koncert kolęd.

  

  

  

  

  

  

  

  

CHÓR  

VIATOR  

  

pod  

kierunkiem  

Janusza  

Werry  

  

funkcjonuje  

od  

17  

lat.  

Wcześniej

ustecki   

chór   

przy   

parafii   

Najświętszego   

Zbawiciela   

w   

Ustce   

prowadził   

pan   

Kazimierz

Malinowski.  

Bardzo  

cieszy  

fakt,  

że  

z  

każdym  

rokiem  

przybywa  

chętnych,  

dołączają  

często

całe  

rodziny.  

Dzięki  

temu  

powstała,  

ponad  

40  

osobowa,  

wielopokoleniowa  

grupa  

ludzi,

których łączy pasja do muzyki.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Swym  

śpiewem  

chór  

ubogaca  

przede  

wszystkim  

liturgię  

niedzielnych  

i  

świątecznych

mszy   

świętych.   

W   

czasie   

niespełna   

15-letniej   

historii,   

uczestniczył   

w   

nabożeństwach

transmitowanych  

przez  

telewizję  

Trwam  

oraz  

w  

konkursach  

muzyki  

chóralnej,  

na  

których

odnosił  

sukcesy  

m.  

in.  

,,

Złoty  

witraż”

  

zdobyty  

na  

Diecezjalnym  

Konkursie  

Pieśni  

Religijnej

w  

2002  

r.  

  

Z  

okazji  

10-lecia  

istnienia  

zespół  

nagrał  

płytę  

z  

kolędami.  

Chór  

miał  

także  

okazję

koncertować zagranicą, m. in w Niemczech,  na Litwie oraz we Francji.

  

  

Wszyscy  

chórzyści  

śpiewają  

z  

potrzeby  

serca,  

bezinteresownie  

traktując  

śpiew  

jako

modlitwę  

i  

dziękczynienie  

za  

otrzymany  

dar  

i  

talent.  

Każda  

okazja  

zaśpiewania  

traktowana

jest  

jako  

ogromny  

zaszczyt  

i  

sprawia  

niebywałą  

satysfakcję.  

Bo  

kto  

śpiewa,  

dwa  

razy  

się

modli.