Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                      P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE

Zabytkowy Kościół w

Duninowie przeżywał

doniosłą uroczystość.

Miało miejsce

przedsięwzięcie koncertowe,

które zgromadziło wiele

melomanów muzyki

organowej.

Wystąpili  bardzo dobrzy

wykonawcy .  

Letni koncert w Duninowie 07.08.2022r

 Koncert na najstarszych organach  w regionie,

GALERIA

Maciej Babnis – organy

Muzykolog,  

organolog,  

organista,  

a  

także  

kompozytor.  

Absolwent  

Instytutu

Muzykologii  

Kościelnej  

Katolickiego  

Uniwersytetu  

Lubelskiego  

oraz  

klasy

organów  

Akademii   

Muzycznej   

w   

Gdańsku.   

Jest   

adiunktem   

w   

Katedrze

Sztuki    

Muzycznej   

Akademii    

Pomorskiej    

w    

Słupsku.    

Jako    

organista

koncertował  

w  

wielu  

miastach  

Polski  

i  

Niemiec.  

Jest  

autorem  

książki  

o

kulturze  

organowej  

Galicji  

oraz  

szeregu  

artykułów  

dotyczących  

historii

budownictwa organowego w Polsce oraz muzyki organowej i kościelnej.

Katarzyna Czerwińska-Gosz – flet Ukończyła   klasę   fletu   w   Akademii   Muzycznej   w   Gdańsku.   Jeszcze   w   trakcie studiów    zaczęła    brać    czynny    udział    w    życiu    koncertowym    Trójmiasta. Współpracowała    z    takimi    zespołami    jak    orkiestra    Polskiej    Filharmonii Bałtyckiej,   Cappella   Gedanensis,   orkiestra   Teatru   Muzycznego   w   Gdyni, Polska   Filharmonia   Kameralna   Sopot,   Schola   Cantorum   Gedanensis   oraz Teatr    Otwarty    w    Gdańsku.    Obecnie    jest    członkiem    orkiestry    Polskiej Filharmonii   Bałtyckiej   w   Gdańsku,   chętnie   też   bierze   udział   w   projektach kameralnych.   Od   1994   r.   pracuje   w   Zespole   Szkół   Muzycznych   w   Gdańsku realizując swoją pasję pedagogiczną.
PROGRAM KONCERTU

GALERIA