Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                      P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE

Koronacja Figury Matki Bożej Fatimskiej 11.03.2018r

Modlitwa Koronacji Figury Matki Bożej Fatimskiej

Bogurodzico Dziewico Maryjo, Matko Boska Fatimska

nasza Matko i Królowo

wyniesiona na wyżyny nieba.

Ty nieustannie otaczasz troską i miłością naród polski. Prosimy, by to uroczyste ukoronowanie Twego wizerunku odnowiło w każdym z nas cześć i ufność wobec Boga, Ojca i Syna i Ducha św. Pragniemy dziś ukoronować Twoją Figurę szlachetną koroną przysłaną z Rzymu, ufundowaną przez emigrantów mających żywą łączność ze swoją parafią Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie. Ty, Matko jesteś nam wzorem zaufania, oraz uległemu poddania się Bogu we wszystkim. Niech nasze przemienione życie stanie się żywym diamentem twej korony wyniesienia i chwały. Chcemy z naszymi duchowymi darami stanąć w bliskości Boga I stać się świadkami Jego wielkiego miłosierdzia. Pragniemy - odnowieni w wierze, nadziei i miłości, żyjąc według zasad Ewangelii - razem z Tobą uwielbiać Trójcę Przenajświętszą.Amen.