Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                                                            P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE
Odznaczenie orderem Złotego Krzyża Zasługi dla proboszcza parafii Jerzego Wyrzykowskiego  8 stycznia 2017 r. proboszcz parafii PW. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie Jerzy Wyrzykowski został zaproszony przez Prezydenta Andrzeja Dudę do Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym działaczom społecznym – złotego krzyża RP. W imieniu Prezydenta RP aktu dekoracji dokonała Szef Kancelarii Prezydenta RP minister Małgorzata Sadurska. W uroczystości wzięła udział m.in. Doradca Prezydenta RP i Przewodnicząca Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń dla działaczy Opozycji Demokratycznej Irena Zofia Romaszewska oraz przedstawiciele organizacji niepodległościowych i solidarnościowych. Cyt.: „ks. Jerzy Wyrzykowski został odznaczony ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej”.
,,Poprzez moją osobę jest to nobilitacja naszej Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie i wszystkich zrealizowanych zadań w minionym okresie 36 lat duszpasterzowania oraz wszystkich osób, które mnie wspierały w tym okresie. Dziękuję i Wam Kochani Przyjaciele, którzy mnie wspieracie modlitwą, merytorycznie i finansowo, przez różne posługi i prace.”                                                                ks.Jerzy Wyrzykowski