Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                      P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE

Kościół w Duninowie

                              Najcenniejszym   zabytkiem   (klasy   zerowej)   Duninowa   jest   kościół   pw.   Matki   Bożej   Częstochowskiej.   W   dawnych   czasach   kościół   miał   za   patronów   Najświętszą   Maryję Pannę,    św.    Jana    Ewangelistę    i    św.    Małgorzatę,    a    został    poświęcony    25    czerwca    1374    roku.    Jest    gotycki,    na    fundamentach    z    polnych    kamieni,    jednonawowy    z wyodrębnionym   prezbiterium,   później   wielokrotnie   przebudowywany.   Od   strony   zachodniej   znajduje   się   wieża   zakończona   barokowym   hełmem.   W   roku   1721   na   wieży został   zamontowany   zegar,   który   wykonał   Peter   Schwolow   z   Pęplina,   a   w   1750   zainstalowano   latarnię.   Z   powodu   niebezpiecznego   pęknięcia   wieżę   przebudowano   w   1753 roku. W   latach   1875-1877   kościół   rozbudowano   podwyższając   znacznie   jego   ściany,   wymieniono   strop   i   dach,   wstawiono   gotycki   dzwon   spiżowy.   W   latach   dwudziestych   XX   wieku wykończono   główny   i   boczny   ołtarz.   W   roku   1936   hełm   wieży   pokryto   blachą   miedzianą.   W   czasie   walk   na   początku   marca   1945   roku   pocisk   radzieckiego   czołgu   uszkodził wieżę.   We   wnętrzu   kościoła   widać   witraże   ufundowane   przez   rody   de   Croy   i   Below.   Wyposażenie   świątyni   stanowi   barokowa   ambona   z   końca   XVII   w.   wspierająca   się   na głowie   anioła   oraz   trzynastogłosowe   organy   wyprodukowane   przez   miejscowy   zakład   w   lipcu   1878   roku.   Wcześniej   kościół   posiadał   małe   organy   podarowane   jesienią   1731 roku   przez   wdowę   po   Jakobie   van   Below,   które   były   prawdopodobnie   dziełem   organomistrza   Bartscha   z   Darłowa.   Jak   podaje   w   "kronice"   Schreiber   w   1917   r.   z   organów wymontowano   metalowe   piszczałki,   które   w   sumie   ważyły   34   kilogramy.   Jesienią   1937   r.   firma   z   Frankfurtu   nad   Odrą   zamontowała   w   nich   "motor   wiatrowy".   Ponownie organy    wyremontowano    w    roku    1947    dostawiając    około    150    piszczałek.    Renowacji    dokonał    fachowiec    z    nieistniejącej    już    wówczas    pracowni    Voelknera.    Podczas konserwacji   tego   instrumentu   (w   1982   r.)   za   ostatnim   rzędem   piszczałek   znaleziono   trzy   cenne   księgi:   rachunki   duninowskiej   szkoły   i   dwa   tomy   kroniki   szkolnej,   które   w kościele   ukrył   ostatni   niemiecki   pastor   Hans   Schreiber,   opuszczając   Duninowo   17   stycznia   1946   roku.   W   przedsionku   świątyni   znajduje   się,   wspomniana   wcześniej,   płyta nagrobkowa ostatniego z rodu Krummelów, a nad nią drewniane kartusze z dwoma herbami i skrzyżowane kopie rycerskie.                               Przy   północnej   ścianie   kościoła   znajduje   się   grobowiec   Frankensteinów,   a   po   stronie   południowej   obelisk   upamiętniający   poległych   w   I   wojnie   światowej   oraz   grób   ks. Józefa   Czerkiesa,   pierwszego   powojennego   proboszcza   naszej   parafii.   Wokół   kościoła   znajduje   się   stary   drzewostan   z   licznymi   pomnikami   przyrody   (lipy,   kasztanowce, klony, jesiony i dąb, który posadzono 22 marca 1872 roku, w obecności uczniów z Duninowa, Pęplina, Lędowa i Modłej w urodziny cesarza - był to dąb pokoju). Po   zakończeniu   II   wojny   światowej,   15   sierpnia   1945   r.   kościół   w   Duninowie   został   przejęty   przez   katolików   i   stanowił   filię   parafii   w   Ustce.   Parafię   w   Duninowie   erygowano   8 grudnia 1958 roku i włączono do niej kościół w Możdżanowie (pw. św. Bartłomieja) oraz kościół w Zaleskich (pw. św. Stanisława). 1374 - kościół parafialny pw. NMP, św. Jana Ewangelisty i św. Małgorzaty. 1721 - wieża kościoła zostaje wyposażona w zegar firmy Peter Schwolow z Pelplina 1748-1753 - Przebudowa wieży w wyniku pęknięć muru 1750 r. - Zainstalowanie latarni na wieży 1877 r. - 1878 Rozbudowa kościoła: podwyższenie ścian bocznych, wymiana stropu i dachu, doposażenie kościoła.                Wyposażenie kościoła parafialnego 1615   -   płyta   nagrobna   (epitafium)   von   Krummel   i   von   Below   z   Piaskowca,   umieszczona   na   ścianie   północnej   w   kruchcie   kościoła   (pierwotnie   znajdowała   się   w podłodze prezbiterium; zwana "Krummelstein" lub "Krummelgrabstein") na której umieszczono 10 herbów rodowych; II   poł.   XVII   w.   -   fragmenty   barokowe   byłego   ołtarza   lub   epitafium   w   postaci   uszaku   (płaskorzeźby   z   dwoma   herbami   rodowymi   von   Below   i   von   Puttkamer)   znajdujące się na północnej ścianie kościoła; 1753 r. - barokowa ambona drewniana wsparta na podporze figuralnej w postaci anioła; 1877-1878 - ołtarze, żyrandole, witraże, chrzcielnica; 1878   r.   -   zainstalowano   nowe   organy   i   zbudowano   specjalny   pięciodzielny   prospekt   organowy   (organy   zostały   wykonane   przez   zakład   Ch.   F.   Voelknera   z   Duninowa, który podejmował ich rozbudowę i konserwację); 1884 r. - wyposażono wieżę kościelną w dzwon; 1889   r.   -   wstawiono   do   prezbiterium   cztery   nowe   witraże   ufundowane   przez   miejscową   gminę,   majora   von   Below   z   Zaleskich   i   miejscowego   patrona   kościoła   Rudolfa von   Croy   z   Dolmen.   Witraże   zakończone   ostrołukami   przedstawiają   w   medalionach   sceny   życia   Chrystusa   Pana:   Narodzenie,   Ukrzyżowanie   (w   dolnej   części   herb   von Below), Zmartwychwstanie (w dolnej części herb księcia Rudolfa Von Croy), Chrystus błogosławi dzieci.                        Na uwagę zasługuje jeszcze: grobowiec Frankensteinów położony przy północnej ścianie kościoła, obelisk upamiętniający poległych w I wojnie światowej po stronie południowej kościoła, kaplica cmentarna usytuowana na miejscowym cmentarzu (1876 r.), grób ks. kanonika Józefa Czerkiesa (pierwszego powojennego proboszcza parafii, zmarłego w 1982 r.).
Kościół w Zaleskich Kościół w Zaleskich Kościół w Możdżanowie Kościół w Możdżanowie
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                     

Kościół w Duninowie

                              Najcenniejszym   zabytkiem   (klasy   zerowej)   Duninowa   Pannę,    św.    Jana    Ewangelistę    i    św.    Małgorzatę,    a    został    wyodrębnionym   prezbiterium,   później   wielokrotnie   przebudowywany.   został   zamontowany   zegar,   który   wykonał   Peter   Schwolow   roku. W   latach   1875-1877   kościół   rozbudowano   podwyższając   znacznie   wykończono   główny   i   boczny   ołtarz.   W   roku   1936   hełm   wieży   wieżę.   We   wnętrzu   kościoła   widać   witraże   ufundowane   przez   głowie   anioła   oraz   trzynastogłosowe   organy   wyprodukowane   roku   przez   wdowę   po   Jakobie   van   Below,   które   były   prawdopodobnie   wymontowano   metalowe   piszczałki,   które   w   sumie   ważyły   organy    wyremontowano    w    roku    1947    dostawiając    około    konserwacji   tego   instrumentu   (w   1982   r.)   za   ostatnim   rzędem   kościele   ukrył   ostatni   niemiecki   pastor   Hans   Schreiber,   opuszczając   nagrobkowa ostatniego z rodu Krummelów, a nad nią drewniane kartusze z dwoma herbami i skrzyżowane kopie rycerskie.                               Przy   północnej   ścianie   kościoła   znajduje   się   grobowiec   Józefa   Czerkiesa,   pierwszego   powojennego   proboszcza   naszej   klony, jesiony i dąb, który posadzono 22 marca 1872 roku, w obecności uczniów z Duninowa, Pęplina, Lędowa i Modłej w urodziny cesarza - był to dąb pokoju). Po   zakończeniu   II   wojny   światowej,   15   sierpnia   1945   r.   kościół   grudnia 1958 roku i włączono do niej kościół w Możdżanowie (pw. św. Bartłomieja) oraz kościół w Zaleskich (pw. św. Stanisława). 1374 - kościół parafialny pw. NMP, św. Jana Ewangelisty i św. Małgorzaty. 1721 - wieża kościoła zostaje wyposażona w zegar firmy Peter Schwolow z Pelplina 1748-1753 - Przebudowa wieży w wyniku pęknięć muru 1750 r. - Zainstalowanie latarni na wieży 1877 r. - 1878 Rozbudowa kościoła: podwyższenie ścian bocznych, wymiana stropu i dachu, doposażenie kościoła.                Wyposażenie kościoła parafialnego 1615   -   płyta   nagrobna   (epitafium)   von   Krummel   i   von   podłodze prezbiterium; zwana "Krummelstein" lub "Krummelgrabstein") na której umieszczono 10 herbów rodowych; II   poł.   XVII   w.   -   fragmenty   barokowe   byłego   ołtarza   lub   się na północnej ścianie kościoła; 1753 r. - barokowa ambona drewniana wsparta na podporze figuralnej w postaci anioła; 1877-1878 - ołtarze, żyrandole, witraże, chrzcielnica; 1878   r.   -   zainstalowano   nowe   organy   i   zbudowano   specjalny   który podejmował ich rozbudowę i konserwację); 1884 r. - wyposażono wieżę kościelną w dzwon; 1889   r.   -   wstawiono   do   prezbiterium   cztery   nowe   witraże   von   Croy   z   Dolmen.   Witraże   zakończone   ostrołukami   Below), Zmartwychwstanie (w dolnej części herb księcia Rudolfa Von Croy), Chrystus błogosławi dzieci.                        Na uwagę zasługuje jeszcze: grobowiec Frankensteinów położony przy północnej ścianie kościoła, obelisk upamiętniający poległych w I wojnie światowej po stronie południowej kościoła, kaplica cmentarna usytuowana na miejscowym cmentarzu (1876 r.), grób ks. kanonika Józefa Czerkiesa (pierwszego powojennego proboszcza parafii, zmarłego w 1982 r.).
P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE