Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                      P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE

Kościół w Możdżanowie

Kościół    filialny    pw.    Św.    Bartłomieja    w    Możdżanowie    pochodzi    z    XIV    wieku.    Na    przestrzeni    wieków    kościół    był    wielokrotnie    przebudowywany.    Największych    zmian dokonano   w   1615   roku,   co   upamiętniono   na   drewnianej   belce,   w   dawnej,   szachulcowej   zakrystii.   Świątynia   jest   murowana,   na   kamiennym   fundamencie,   z   dwuspadowym dachem   i   wieżą   krytą   blachą.   Konstrukcja   szachulcowa   zachowała   się   na   wschodnim   szczycie   budowli.   W   okna   w   prezbiterium   wmontowanych   jest   28   XVII-wiecznych witrażów,   natomiast   w   przedsionku   przy   schodach   znajduje   się   najważniejszy   eksponat   tego   kościoła   -   kropielnica.   Rok   jej   powstania   datuje   się   na   koniec   XIV   w.   Pochodzi ona   najprawdopodobniej   z   pierwotnej   kaplicy,   poświęconej   w   1374r.   przez   biskupa   kamieńskiego.   Kropielnica   pierwotnie   była   chrzcielnicą.   Wykonana   z   jednego   wielkiego granitowego   głazu.   Ma   kształt   zbliżony   do   kielicha.   Jedyną   ozdobą   tego   przedmiotu   są   opaski,   a   to   z   powodu,   ze   granit   jest   materiałem   twardym   i   trudno   w   nim   rzeźbić. Wykonawca,   wybierając   ten   materiał,   musiał   się   liczyć   z   ograniczeniami   warsztatowymi.   O   fundatorze   lub   wykonawcy   mógłby   powiedzieć   znak   wyryty   na   kołnierzu   czaszy w   kształcie   litery   „H”.   Ciekawostką   jest   ołtarz   główny,   utrzymany   w   barokowym   stylu,   pochodzący   z   1665r.,   przemalowany   w   1871r.,   a   następnie   w   latach   70.   i   80.   XX   wieku. Predella   Ołtarza   to   Ostatnia   wieczerza,   część   Głowna   to   Wniebowzięcie,   a   w   najwyższej   części   ołtarza   Zmartwychwstanie   Jezusa.   Cały   ołtarz   ozdobiony   jest   licznymi rzeźbami   i   postaciami   aniołów.   Ciekawostki   można   znaleźć   i   przed   kościołem.   Przy   wejściu,   na   skarpie   znajduje   się   pomnik   zabitych   w   I   wojnie   światowej.   Całość   ma   kształt krzyża   umieszczonego   na   zwężającym   się   ku   górze   słupie.   U   góry   umieszczony   jest   napis   1914-1918.   Jest   też   wyrzeźbiony   miecz   w   otoczeniu   dębowych   liści   –   popularny motyw   tego   typu   tablic.   Po   bokach   pomnika   znajdują   się   imiona   i   nazwiska,   stopnie   wojskowe   I   daty   śmierci   poległych.   Niewątpliwie   cennym   zabytkiem   jest   ołtarz   z   XVII wieku utrzymany w barokowym stylu, z licznymi rzeźbami i postaciami aniołów.                                  W   1374   roku   biskup   kamieński   dokonał   poświęcenia   kościoła   w   Możdżanowie.   W   1490   roku   kościół   parafialny   w   Możdżanowie   oddano   pod   opiekę   klasztoru żeńskiego   w   Słupsku.   Natomiast   w   1492   roku   proboszcz   z   Możdżanowa   Jan   Junge   sprawował   patronat   nad   kościołem   w   Kobylnicy.   Obecny   kościół   gotycki   ma   wieżę   i   nawę pochodzącą   z   XV   wieku.   Nawę   powiększono   w   1615   roku.   Również   całość   parokrotnie   przebudowywano   i   remontowano.   Okna   nowsze,   prostokątne.   Strop   drewniany   oraz empora. Ołtarz późnorenesansowy z I poł. XVII wieku z 4 figurami ewangelistów, 4 świętych i Michała Archanioła, w predelli płaskorzeźba "Ostatnia Wieczerza".