Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE

Chrześcijański Pogrzeb

 
                                     
Pogrzeb     chrześcijański     nie     udziela     zmarłemu     ani     sakramentu     ani sakramentaliów.    Zmarły    znajduje    się    już    poza    porządkiem    ekonomii sakramentalnej.    Pogrzeb    jest    jednak    obrzędem    liturgicznym    Kościoła. Posługa     Kościoła     powinna     jasno     wyrażać     rzeczywistą     łączność     ze zmarłym,    a    także    ożywiać    uczestnictwo    zgromadzonej    wspólnoty    w obrzędach i głosić jej życie wieczne. Godzinę   Mszy   świętej   pogrzebowej   i   ceremonię   odprowadzenia   do   grobu należy    ustalić    w    kancelarii    parafialnej    przynosząc    ze    sobą    akt    zgonu wystawiony   przez   Urząd   Stanu   Cywilnego,   a   dopiero   później   załatwiać wszelkie formalności w Zakładzie Pogrzebowym. W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:     skrócony odpis aktu zgonu z USC     informację pisemną o przyjęciu sakramentu chorych Jeżeli   z   jakiegoś   ważnego   powodu   pogrzeb   parafianina   odbędzie   się   poza naszą    parafią,    rodzina    zmarłego    powinna    zwrócić    się    z    prośbą    do kancelarii   parafialnej   o   pisemną   zgodę   -   pozwolenie   na   pogrzeb   w   innej parafii.   Podobnie,   gdy   ktoś   z   poza   naszej   parafii   prosi   o   ostatnia   posługę w    naszej    parafii    prosimy    o    przedstawienie    pisemnej    zgody    Księdza Proboszcza z parafii, w której zmarły mieszkał.