Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                      P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej koniecznie 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Potrzebne dokumenty: metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu  dowody osobiste świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły zawodowej lub średniej zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej Aby Sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno - prawne, narzeczeni muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania niezbędnych czynności prawnych.

Sakrament Małżeństwa