Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                      P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE
Spotkanie       z       Chrystusem       w       Sakramencie       Pokuty       wymaga odpowiedniego        usposobienia        i        należytego        przygotowania. Usposobieniem   jest   miłość   ku   Bogu,   a   wyraża   się   ona   przez   szczerą wolę      i      gotowość      do      poprawy,      co      każe      nam      podjąć      trud odpowiedniego     przygotowania     się     do     spowiedzi.     Trzeba     więc wypełnić warunki dobrej spowiedzi: 1. Rachunek sumienia 2. Żal za grzechy 3. Mocne postanowienie poprawy 4. Szczera spowiedź 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Sakrament Pokuty