Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                      P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE
Bezpośrednie   przygotow anie   do   pierwszej   spowiedzi   i   pierwszego pełnego    uczestnictwa    we    Mszy    św.    rozpoczyna    się    w    klasie    II poprzez    katechizację    i    spotkania    w    parafii,    ale    rodzice    do    tego wydarzenia     przygotowują     dziecko     już     od     samego     urodzenia poprzez    wspólną    modlitwę,    pacierz,    udział    w    życiu    liturgicznym parafii,   Mszę   świętą.   Dziecko   przystępuje   do   I   Komunii   Świętej   w swojej parafii. Tylko     w     uzasadnionych     sytuacjach     może     przystąpić     do     tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: pisemnej zgody z własnej parafii zaświadczenia   o   uczęszczaniu   na   katechizację   i   dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez katechetę.
· ·

Pierwsza Komunia Święta

 
                                     
,,Pierwsza Komunia święta jest wielkim świętem w naszej parafii. Zawsze tak było w naszej polskiej tradycji, która od tysiąca lat ukształtowała się na tej ziemi jako tradycja chrześcijańska. Rodzina zawsze była i nadal pozostaje tym ludzkim środowiskiem,  pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od chrztu świętego. Rodzice, którzy dają ludzkie życie swoim dzieciom tu, na ziemi, zapraszają do ich serc Dawcę życia wiecznego”.                                                                                    Św. Jan Paweł II, Łódź, 13 czerwca 1987
Sakrament Pierwszej Komunii Świętej 16.06.2019r
Dudka Hanna Frankiewicz Grzegorz Gałkowska Natalia Gejgał Jakub Grochala Jakub Kaźmierczak Daniel Kąkol Hubert Lawrynowicz Ines Mach Lena Nowacka Karolina Paul Piotr Sasko Sebastian Sieradzka Gabriela Sierakowski Sebastian Smołuch Milena Smołuch Seweryn Szarek Michał Śmigielska Wanessa Wasiluk Julia  Sakrament Pierwszej Komunii Świętej 27.05.2018r
Bąk Kamil Czajkowski Fabian Jędżejewska Natalia Kujawa Natalia
Muzyka Zuzanna Nowak Maja Nowak Mateusz Sieradzki Mikołaj
Sosnówka Nikola Szarek Tomasz
Dudka Hanna
Sakrament Pierwszej Komunii Świętej 21.06.2020r
Każdego roku w kościele parafialnym w Duninowie, w niedziele poprzedzającą Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa odbywa się Pierwsza Komunia Święta. Do tego dnia dzieci przygotowują się wraz z rodzicami poprzez katechezę szkolną i spotkania formacyjne. To wielka radość dla całej naszej wspólnoty parafialnej, że kolejna grupa dzieci będzie mogła w pełni uczestniczyć w Eucharystii, karmiąc się Ciałem Chrystusa. Wszystkim dzieciom jak i rodzicom gratulujemy tego wydarzenia i życzymy by ono jeszcze głębiej umacniało ich w miłości do Chrystusa obecnego w Eucharystii.