Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                      P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE
Bezpośrednie   przygotow anie   do   pierwszej   spowiedzi   i   pierwszego pełnego    uczestnictwa    we    Mszy    św.    rozpoczyna    się    w    klasie    II poprzez    katechizację    i    spotkania    w    parafii,    ale    rodzice    do    tego wydarzenia     przygotowują     dziecko     już     od     samego     urodzenia poprzez    wspólną    modlitwę,    pacierz,    udział    w    życiu    liturgicznym parafii,   Mszę   świętą.   Dziecko   przystępuje   do   I   Komunii   Świętej   w swojej parafii. Tylko     w     uzasadnionych     sytuacjach     może     przystąpić     do     tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: pisemnej zgody z własnej parafii zaświadczenia   o   uczęszczaniu   na   katechizację   i   dopuszczeniu do I Komunii Świętej wydane przez katechetę.
· ·

Pierwsza Komunia Święta