Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Duninowie 76-270 Ustka Duninowo 43    +48 59 814 13 66 +48 601 243 036    e-mail: caritasduninowo@poczta.onet.pl
                                      P A R A F I A  R Z Y M S K O K A T O L I C K A  PW. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W DUNINOWIE

Dziecko  

powinno  

być  

ochrzczone  

w  

parafii  

jego  

rodziców  

(w  

uzasadnionych

przypadkach  

za  

zgodą  

pisemną  

proboszcza  

własnego  

w  

innej  

parafii).  

Przy

wyborze  

imienia  

dla  

dziecka  

rodzice  

powinni  

troszczyć  

się  

o  

to,  

by  

wybrane

imię  

było  

zgodne  

z  

duchem  

chrześcijańskim.  

Rodzice  

dziecka  

wybierają

ojca i matkę chrzestnych.

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzestni powinni:   mieć co najmniej 16 lat   być osobami, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania   być wierzącymi i systematycznie praktykującymi   mieć intencje wypełnienia tego zadania W celu spisania aktu chrztu dziecka, należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, najlepiej z rodzicami chrzestnymi, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem i przedstawić do wglądu:   odpis aktu urodzenia dziecka (z Urzędu Stanu Cywilnego)   świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka   świadectwa moralności chrzestnych (od własnych proboszczów)   podać dane personalne chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)   złożyć podpisy pod aktem chrztu W dniu chrztu należy:   zgłosić się 15 minut przed ceremonią   przynieść ze sobą świecę chrzcielną i białą szatę